Dette er Qsystems

Selskapet ble etablert høsten 1999 som Aldata Solution AS. Fra årsskiftet 2002/2003 endret vi navn til Qsystems Retail AS. 

Qsystems Retail har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Stavanger.  

Hos Qsystems arbeider et spesialisert, dedikert og erfarent team som brenner av og for butikkdata.

Vårt primære forretningsområde er POS relaterte tjenester. Vi oppererer som en totalleverandør til butikkjeder og leverer butikkdata/ERP, maskinvare, tjenester og support.

I tillegg til vår kompetanse i Norge, jobber vi tett med vår partner Heads i Sverige. Det er Heads som utvikler Heads Retail, programvaren vi tilbyr våre kunder.

 

Revolusjonerende IT-systemer

Qsystems er et IT-selskap med et klart mål: Vi ønsker å revolusjonere IT-systemer for detaljhandel!

Vi bygger våre systemer for å kunne tilby våre kunder et nytt system i en bransje der maskinvare, implementering, drift og forvaltning vanligvis er forbundet med høye kostnader.

Hva kan vi tilby?

Vi tilbyr en komplett butikkdataløsning som er bygget og utviklet med helt ny teknologi. Med ny teknologi og omfattende erfaring fra varehandel, kan vi tilby noe annet enn de tradisjonelle aktørene, dette gir store fordeler:

 
Minimer infrastruktur

Med en sentralisert infrastruktur hvor ingen frittstående butikk og/eller lager trenger en dedikert server, reduseres behovet for infrastruktur radikalt.

 
Betydelig lavere kostnader

Betydelig mindre behov for infrastruktur, inkludert betydelig lavere kostnader på investering, drift, vedlikehold, administrasjon og support.

 
Høyere ytelse

Til tross for det faktum at infrastrukturen kan minimeres, har vårt system betydelig høyere ytelse enn konkurrerende systemer. Heads benytter seg av en unik RAM-database som et sentralt komponent. Denne databasen er forbløffende effektiv og rask.

 
Real Time Monitoring

Å kunne følge vareflyten og transaksjoner i sanntid har vært en av de viktigste funksjonen av systemet. Vi virkeliggjør det alle i detaljhandelen har drømt om i lang tid og til en betydelig lavere kostnad enn eksisterende butikksystemer på markedet.

Bakgrunn

Vi i Qsystems har sammen med Heads lang erfaring fra IT-systemer for detaljhandel, og har vært i stand til å følge den teknologiske utviklingen til fingerspissene. Sammen fikk vi muligheten til å jobbe sammen med flere kunder for å utvikle et helt nytt butikkdatasystem for detaljhandelen.

Heads Retail er bygget på krav, ideer og innovasjoner fra sentrale kjedefunksjoner, varehus, leverandører og butikkbetjening. Hver bransje har bidratt med spesifikk funksjonalitet som integreres i en og samme database.

Vi mener at mange butikkdatasystmer som finnes på markedet ikke benytter seg av den teknologiutviklingen som har skjedd de senere årene. Når vi begynte å utvikle våre systemer viste vi hva vi ønsket å oppnå, og måtte dra full nytte av den nyeste teknologien for å nå våre mål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ny teknologi

Teknologiutviklingen går raskt, mange av eksisterende systemer på markedet i dag utnytter seg ikke av nyeste teknologi, dette ønsket Heads å gjøre noe med. Heads ønsket å bygge en egen RAMdatabase, ettersom dette gir en ekstrem ytelse og i tillegg reduserer behovet for en stor serverpark for å drive systemet.

 
Real Time

En sannhet innenfor detaljhandel er at "Retail is detail". Å kunne følge vareflyten i sanntid muliggjør raskere sporing og mer presise beslutninger. Siden systemet kjøret på en enkelt server og direkte i serverens RAM-Minne gjør at all data er tilgjengelig hvor som helst og til en hver tid.

 
Vareflyt i sentrum

Tradisjonelle butikkdatasystemer for detaljhandelen har som regel blitt utviklet fra regnskap/bokføring eller fra kassesalg. Heads er basert på den mest avgjørende prosess i all handel - nemlig vareflyten.

 
Brukervennlig

I utviklingen av Heads har brukerne stadig vært i sentrum i form av design, layout og drift. Informasjonen er presentert på en måte som er enkel og rask å forstå. 

Håndtering av systemet går hele tiden ut på at systemet er raskt, smidig og intuitivt.

 
Smidig implementasjon

Det å innføre et nytt butikkdatasystem sammenlignes ofte med et hjerte -og lungebytte, og kan medføre store påkjennelser for organisasjonen med stor risiko. Heads kan implementeres i valgfrie etapper gjennom at det har et eneste sentralt integrasjonspunkt som brukes i kommunikasjon mot andre systemer.

 

Heads Retail har utover dette blitt utviklet med fire viktige krav:

Ytelse

Et moderne butikkdatasystem for detaljhandelen må naturligvis ha god ytelse. Heads baserer sin database på en sentral server med en virkelig raskt RAM basert database som gjør det mulig at alle transaksjoner håndteres med den høyeste ytelse og at alt skjer i sanntid.

Sporbarhet

Heads har en unik måte å håndter all informasjon i systemet. Med sin databasemotor får brukerne et 360 graders innblikk, der alle data kan vris og vendes i alle vinkler. Ikke bare viser vi hvor lønnsom kjeden er, men også hvor lønnsom hver kunde, produkt, butikk etc er. Heads løser dette med en svært hurtig underliggende database.

Sanntid

I og med at Heads til enhver tid holder kontroll på kjedens varelager, trafikk i butikk, markedsaktiviteter, priser og kundeatferd kan vi beregne og styre mot den optimale miksen av produkter, volum og priser.

Brukervennlighet

Et system må bygges for brukerne. Utviklingen av Heads Retail har fra starten blitt bygget sammen med brukere. De har hatt en stor innflytelse på utformingen av blant annet dialogbokser, layout, metodikk, fargepaletter og utvalg av rapporter.

 

 

 

 

 

Et tradisjonelt ERP-systemet bruker normalt flere forskjellige moduler og servere for å håndtere informasjonen vi krever for normal drift. Dette fremstår som som tungvint og komplisert for brukerne, IT-ansatte og ledelsen. Brukere må få tilgang til informasjon på ulike steder, gjerne i helt forskjellige systemer og må sammenstille data og rapporter fra ulike systemer manuelt. For å få nødvendig data blir det ofte innført quick-and-dirty løsninger som etterhvert sklir over til å bli rutine. For IT-avdelingene betyr dette at flere fysiske servere og virtuelle maskiner skal driftes med ulike systemene for å kunne gi ønsket informasjon. Ledelsen vil i sin tur måtte ta sine beslutninger basert på konsoliderte data. I beste fall kan man ta beslutninger på daggamle data, ofte samlet manuelt av en støttetekniker etter at dataene først er transportert og synkronisert mellom systemer.

 

Både vedlikehold og kostnadene for personell, opplæring, arbeid, lisenser og hardware skyter ofte i været på grunn av systemets omfang.

Heads-løsning styrer hele virksomheten sentralt for alle butikker samt klienter på hovedkontoret. Klientene, butikkene, hovedkontor, logistikk medarbeidere og ledelsen jobber med de samme sanntidsdata på ett sted. Alle jobber mot samme server, noe som betyr at alle har tilgang til den siste oppdaterte informasjon i sanntid, og kan ta avgjørelser basert på korrekt informasjonen.

 

Gjennom dette, sparer vi penger ved å redusere vedlikehold av infrastruktur, antall lisenser for alle de ulike systemene og automatisk oppgradering av server og klienter.

Tradisjonelt Retail system

Heads Retail System

 
Maskinvare

Qsystems Retail er en systemintegrator med rådgivning, salg, konsulentavdeling og support avdeling. På grunn av vår brede kompetanse kan vi garantere våre kunder problemfri drift av både butikker og hovedkontor. 

 

Markedet har i de senere år etterspurt “alt-i-ett”-løsninger for butikkleddet. En installasjon med en PC-kasse gjør salgspunktet ryddigere og mer estetisk samtidig  som det forenkler service- og vedlikehold.

 

Qsystems tilbyr et bredt spekter med kvalitetsprodukter til buikk. Alle våre POS produkter kjøpt fra Qsystems har garantert lang levetid der vi tar ansvar for at produktene fungerer etter hensikten i hele sin livssyklus.