top of page
logo qsystems
  • Writer's pictureMarius Andersen

Hvilken påvirkning har kassasystemloven på min bedrift?

I januar 2017 trådte den nye kassasystemloven i Norge i kraft, noe som gjorde at mange butikker og utsalgssteder måtte oppgradere systemene sine innen januar 2019.


Nå må alle norske butikker ha et kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova. Den nye loven ble iverksatt fordi Skatteetaten i flere år har oppdaget systemer som gjør det mulig å skjule bokføringspliktige inntekter fra kontanter.


På sine nettsider skriver Skatteetaten at det nye systemet gjør det vanskeligere å manipulere kassasystemet og unndra å registrere kontantsalg fra skatt- og avgiftsberegning. Kassasystemer kalles også POS-systemer. Les mer om POS-systemer her.bottom of page